Firmaet UAB ”DIGIMA” tilbyder webstedet www.2-viruses.com som en service til offentligheden og webside ejere. Websiden leveres som ”den er” uden nogen form for erklæring eller garanti, udtrykkelig eller stiltiende. 2-viruses.com fremsætter ingen form for erklæring eller garanti i forbindelse med denne webside eller informationen og materialerne, der findes på denne webside.

Firmaet UAB ”DIGIMA” er ikke ansvarlig for, og fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for, skader af enhver art, der opstår som følge af brug af, reference til, eller tillid til information på denne webside. Mens informationen på websiden jævnligt bliver opdateret, er der ingen garanti for, at informationen på denne webside er korrekt, fuldstændig og opdateret.

Intet på denne webside udgør, eller er beregnet til at udgøre, rådgivning af nogen art.

www.2-viruses.com vil ikke stå til ansvar overfor dig (hverken ved kontrakt, erstatningsret eller andet) i forhold til indholdet af, eller brug af, eller på anden måde i forbindelse med, denne webside:

  • for indirekte, særlige eller følgetab; eller
  • for eventuel forretningstab, tabt indtægt, indkomst, overskud eller forventede besparelser, tab af kontrakter eller forretningsforbindelser, tab af omdømme eller goodwill, eller tabt eller ødelagt information eller data.

Disse begrænsninger af ansvar er også gældende, hvis 2-viruses.com udtrykkeligt er blevet underrettet om det potentielle tab.

Intet i denne webside ansvarsfraskrivelse vil udelukke eller begrænse eventuel garanti, der er fastsat ved lov, som det ville være ulovligt at udelukke eller begrænse; og intet i denne webside ansvarsfraskrivelse vil udelukke eller begrænse 2-viruses.com ansvar, hvad angår eventuel:

  • dødsfald eller personskade, som følge af uagtsomhed fra 2-virusses.com’ s side;
  • svindel eller svigagtig vildledning forårsaget af 2-viruses.com; eller
  • anliggender, hvor det vil være illegalt eller ulovligt af 2-viruses.com at udelukke eller begrænse, eller at forsøge eller sigte efter at udelukke eller begrænse sit ansvar.

Når du benytter dig af denne webside, accepterer du, at de udelukkelser og begrænsninger af ansvar, som bliver opstillet i denne webside ansvarsfraskrivelse, er rimelige. Hvis du ikke mener, at de er rimelige, skal du ikke anvende denne webside.

Andre parter

[Du accepterer, at, som en enhed med begrænset ansvar, har 2-viruses.com en interesse i at begrænse sin ledelse og ansattes personlige ansvar. Du accepterer, at du ikke vil stille nogen af 2-viruses’ ledere eller ansatte til personligt ansvar i forbindelse med eventuelle tab, du lider i forbindelse med denne webside.]

Selvom www.2-viruses.com webstedet kan omfatte links, der giver direkte adgang til andre internetkilder, herunder websider, er UAB ”DIGIMA” ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller indholdet af oplysningerne på pågældende websteder.

Links fra www.2-viruses.com til tredjeparts websider er ikke et udtryk for UAB ”DIGIMA”s anerkendelse af parterne eller deres produkter og tjenester. Forekomsten af annoncer samt produkt eller service information på websiden er ikke et udtryk for UAB ”DIGIMA”s anerkendelse, og UAB ”DIGIMA” har ikke undersøgt påstandene fra annoncørerne.

Produktinformationen er baseret udelukkende på materiale fra leverandørerne.

Bestemmelser som ikke kan håndhæves

Hvis en bestemmelse i denne webside ansvarsfraskrivelse ikke kan, eller viser sig ikke at kunne, håndhæves i henhold til gældende lov, vil det ikke påvirke håndhævelse af de øvrige bestemmelser i denne webside ansvarsfraskrivelse.