1. Vores brugere kan gratis læse informationen på 2-viruses.com.
 1. Alt på 2-viruses.com kan anvendes til information, uddannelse, kommunikation samt andre formål. Det kan downloades, kopieres samt printes ud til personlig ikke-kommerciel brug. Du må ikke fjerne henvisningerne til 2-viruses.com eller hævde, at det er dine egne oplysninger. Dette omfatter både tekster og billeder. Hvis du gerne vil distribuere, ændre, overføre eller genposte dette indhold, har du ikke lov til at gøre det uden vores samtykke. Du kan poste dele af vores materiale på din webside, forudsat at du linker til det oprindelige materiale på sådan en måde, at det tydeligt krediterer 2-viruses.com for det kopierede materiale.
 1. Hvis du besøger 2-viruses.com, er du juridisk forpligtet til at overholde disse vilkår samt andre love, der er gældende for denne webside, internettet og World Wide Web. Du skal ikke opholde dig på denne webside, hvis du har problemer med nogle af disse regler eller brugsvilkår.
 1. Informationen på denne webside er beregnet til at tjene oplysende formål. Vi gør vores bedste for at levere præcise oplysninger på vores webside, men vi kan dog ikke love, at vi lever op til det i alle tilfælde. Der kan ske fejltagelser, virusser ændrer sig. Folk, som udvikler malware, læser også denne slags websider. Så hvis du anvender oplysninger på 2-viruses.com, gør du det på eget ansvar.
 1. Vi står ikke til ansvar for eventuelle skader som følge af, at du har benyttet vores webside, herunder direkte, hændelige, følgeskader, indirekte eller strafbare skader, som er opstået af din adgang til eller brug af websiden. Uden at begrænse ovenstående, er alt på websiden tilgængeligt for dig ’SOM DET ER’ UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL SÆRLIG FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. Hvis du f. eks ved et uheld kommer til at slette en vigtig systemfil, er det ikke vores skyld.
 1. Hvis du ønsker at holde dine personlige oplysninger privat, såsom dit telefonnummer, e-mail eller navn, skal du ikke poste det på vores webside. Hvis du poster det her, er informationen vores, og vi har ret til at gengive det, oplyse det, overføre det, udgive det eller poste det et andet sted. Vi kan anvende tips, du har skrevet i vores materiale. Hvis du f. eks har postet en vejledning, der beskriver, hvordan man deaktiverer bestemte parasitter, kan det være, at vi tester den og anbefaler, at man bruger den til lignende parasitter.
 1. Du har ikke lov til at bruge 2-viruses eller andet logo, vi viser på vores webside, uden vores samtykke eller tilladelse fra deres respektive ejere.
 1. Vi linker kun til de websider, som vi anser for nyttige. Men vi kan dog ikke kontrollere alle disse websider grundigt, end sige regelmæssigt. Vi kan ikke holdes ansvarlige for, hvis websiden fornærmer dig eller er til skade for dig. Hvis det er tilfældet, opfordrer vi dig til at anmelde dette til os i en kontaktformular.
 1. Vi kan ikke holdes ansvarlige for nogen form for falsk, injurierende, bagtalende, forsømmende eller uanstændigt indhold, som er postet af brugere på vores webside. Men vi opfordrer dig til ikke selv at poste den slags information, da vi kan blive påkrævet ved lov at oplyse dine personlige data, såsom IP adresse, e-mail og adgangstid.
 1. Det software, som vi anbefaler, er dækket af deres egne Brugsvilkår, som måske ikke er de samme som vores. Vi tester alle de softwareprogrammer, som vi anbefaler. Men vi kan imidlertid ikke garantere, at det i alle tilfælde lever op til det forventede. Det afhænger blandt andet af din pc-konfiguration, den bestemte form for infektion samt hvordan du følger vores vejledning. En fuld redegørelse om software er tilgængelig her.
 1. Vi overvåger ikke eventuelle links på vores webside, og derfor kan vi ikke holdes ansvarlige for de påstande, der postes på pågældende websider.
 1. Administratorerne på 2-viruses.com har ret til efter eget skøn at redigere, afvise indlæg og fjerne materiale, der er sendt til eller postet af vores brugere. Vi kan fjerne links, e-mailadresser og anden information fra poster, hvis vi anser dem for skadelige, ondsindede eller unødvendige. Vi har ret til efter eget skøn at nægte adgang til websiden eller specifik side, som er til almindelig fælles brug.
 1. Disse brugsvilkår og eventuelle stridigheder, der opstår af eller har forbindelse med vores tjenester og websiden, vil blive fortolket og håndhævet i overensstemmelse med lovgivningen i Litauen. Ved din brug af, eller at du poster materiale på denne webside, fastslår du din accept af de nuværende forhold beskrevet i dette dokument samt andre dokumenter, der gælder for denne webside.
 1. Overtrædelse af disse Brugsvilkår vil medføre, at du ikke længere har adgang til websiden og at dine poster og kommentarer vil blive fjernet.